OSP w Ustroniu

Kim jesteśmy?

Odlewnicza Spółdzielnia Pracy już od ponad 70-ciu lat produkuje odlewy ze stopów aluminium i cynku. Głównymi wyrobami naszej Spółdzielni są odlewy sprzętu przeciwpożarowego: łączniki, nasady hydrantowe, pokrywy nasad oraz przełączniki.

Odlewy wykonywane są głównie metodą ciśnieniową, poddawane obróbce mechanicznej, następnie hydrościernej oraz sprawdzane pod kątem wytrzymałości i szczelności. Jakość większości wyrobów potwierdzona jest stosownymi świadectwami dopuszczenia CNBOP. Odlewy tego typu znajdują odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą, eksportujemy nasze wyroby do takich krajów jak Ukraina, Węgry, Czechy, Słowacja, Chorwacja.

Odrębną grupą wyrobów są odlewy przeznaczone do wykonania między innymi  latarni ulicznych, słupków i innych elementów artystycznych małej architektury – są to odlewy wykonywane tradycyjną metodą odlewania w formach piaskowych. Ta metoda wykorzystywana jest również do produkcji jednostkowej lub krótkoseryjnej innych odlewów ze stopów aluminium.

1965

2363 zadowolonych klientów

8365

8342 Zrealizowane projekty

98393450

5 mln Wykonanych odlewów

70

70 lat nieprzerwanej działalności

Nasi partnerzy