Inne

inneWykonujemy również niestandardowe odlewy z dostarczonych modeli.
Najczęściej są to odlewy użytkowe takie jak formy do ciast z aluminium, tablice pamiątkowe z brązu czy części maszyn i urządzeń.